Inschrijvingen

Inschrijven_in_het_kleuter-_en_lager_onderwijs_in_Sint-Truiden_23-24.pptx

Voorafgaande inschrijvingsperiode broer/zus en kind van personeel

Broers en zussen van ingeschreven kinderen van geboortejaar 2021 kun je als ouder inschrijven rechtstreeks op de school van maandag 23 januari tot en met vrijdag 17 februari 2023. 

Net als kinderen van personeel van de school. De school brengt je hiervan op de hoogte. Spreek met de school af hoe dit kan best verloopt (rekening houdende met de geldende corona maatregelen).

 

Alle andere kinderen melden zich aan


Meld je kind aan

Alle andere kinderen die voor het eerst op school starten of veranderen van school, meld je op deze website aan tussen 28 februari (9u) en 21 maart (16u). 

Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol. Of je de eerste of de laatste dag aanmeldt, maakt dus geen enkel verschil.

 


Ontvang een bericht

Na de aanmelding ontvang je een e-mail en brief met het bericht in welke school je kan inschrijven. Dit gebeurt op vrijdag 21 april 2023.

Dit zal de school van eerste keuze zijn, als daar voldoende plaats is. Als er in die school onvoldoende plaats is voor alle leerlingen die zich aanmelden, dan kan dit een andere schoolkeuze zijn. Het kan ook zijn dat er geen school kan worden toegewezen.

 


Schrijf je kind in op school

Met de ontvangen brief kan je je kind inschrijven op de school tussen maandag 24 april en maandag 15 mei 2023. 

Belangrijk: laat de periodes van aanmelden en inschrijven niet voorbijgaan! 

 

 

Vrije plaatsen

Bij het tabblad "Vrije plaatsen '22-'23 en '23-'24" vind je voor elke inschrijvings- en aanmeldingsperiode een overzicht van het aantal vrije plaatsen in de scholen voor de verschillende geboortejaren/leerjaren. Dit is de situatie voor de start van de periode. 

Schoolkeuzes

Geef verschillende scholen van voorkeur op! Geef je maar één schoolkeuze er is geen plaats, dan kan je vanaf dinsdag 23 mei 2023 vanaf 9u inschrijven in een school met vrije plaatsen.

Aan de hand van de kaart bij het 'tabblad scholen', vind je snel de scholen in jouw buurt terug. 

Rangordering

De rangordening verloopt via een procedure die werd afgesproken binnen het LOP en werd goedgekeurd door de Commissie inzake Leerlingenrechten. Meer info.

Je vindt ook alle nodige info in de folder die aan alle ouders van kinderen geboren in 2021 in januari wordt bezorgd via de post.

Wat als jouw kindje nu al op school zit en daar blijft? Dan hoef je niets te doen. Eens ingeschreven, blijft je kind ingeschreven op school. 

Heeft u hulp nodig bij het aanmelden, volg dan het stappenplan. Lukt het nog steeds niet, contacteer dan de lop-deskundige op 02 553 07 11