Inschrijvingen

Inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs (ldc) 21-22 (1)

Corona IV-decreet met maatregel voor het inschrijvingsrecht

Op 28 oktober keurde het Vlaams Parlement het Corona IV decreet goed. Dit decreet bevat maatregelen voor alle onderwijsniveaus om de organisatie van het onderwijs tijdens de pandemie maximaal te vergemakkelijken. Het decreet bevat ook een maatregel over het inschrijvingsrecht in het basis- en secundair onderwijs:

Fysieke inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 zijn niet of slechts zeer uitzonderlijk mogelijk.

Afspraken binnen het LOP

De scholen op het grondgebied van Sint-Truiden maken deel uit van een LOP (Lokaal Overlegplatform). Dat wil zeggen dat de scholen per niveau (basis en secundair) afspraken maken over het onderwijsgebeuren. Het inschrijvingsbeleid is daar een onderdeel van.

We hanteren binnen ons LOP-gebied het principe van inschrijven volgens de criteria schoolkeuze en afstand. Er wordt gewerkt met een digitale aanmeldingsprocedure via het programma v-ICT-or. De afsprakennota voor het inschrijvingsbeleid schooljaar 2021-2022 is conform de regelgeving geactualiseerd. Oriëntatie van anderstalige nieuwkomers in het werkingsgebied van het LOP gebeurt naar alle basisscholen op basis van de wettelijk vastgelegde criteria.

De scholen/schoolbesturen maken hun vastgelegde capaciteiten bekend aan het LOP en aan alle belanghebbenden (ouders, CLB, andere scholen, intermediairs,…) voor de start van de inschrijvingen. De capaciteit wordt voor elke vestiging vastgelegd op het niveau van de geboorte- en leerjaren afzonderlijk.


Inschrijven:

Het LOP kiest voor gezamenlijke inschrijfperiodes voor alle scholen. Er wordt een aparte inschrijvingsperiode voor sociale mix voorzien.


Voorrangsperiode 1: 25/01/2021 - 12/02/2021

In het gewoon onderwijs worden de voorrangsperiodes voor broer/zus en kinderen van personeel samengenomen. Geen enkele van deze leerlingen wordt geweigerd op basis van capaciteit.


Voorrangsperiode 2:

01/03/2021 - 31/03/2021: aanmelden via v-ICT-or - u ontvangt een aanmeldingsticket

19/04/2021 - 14/05/2021: inschrijven in de school met het aanmeldingsticket


Vrije inschrijvingen: vanaf 17/05/2021

Alle leerlingen gewoon BaO die nog niet zijn ingeschreven in de voorrangsperiode.


Meer informatie op: www.naarschoolinsinttruiden.be

of het secretariaat van de school 011/68 43 89