Inschrijvingen

Voor schooljaar 2024 - 2025 

Opgelet!
Je peuter mag naar school komen vanaf 2,5 jaar (2 jaar en 6 maanden). Er zijn vaste instapdata.
Er zijn 2 voorrangsperiodes. 

Voorrangsperiode 1: maandag 15 januari '24 tot en met vrijdag 9 februari '24  
Broers en zussen van ingeschreven kinderen en kinderen van personeelsleden van onze school van geboortejaar 2022 kun je als ouder inschrijven rechtstreeks op de school van maandag 15 januari '24 tot en met vrijdag 9 februari '24.
Aanmelden is niet nodig. Spreek met de school af hoe dit kan best verloopt.

Voorrangsperiode 2:  kinderen die werden aangemeld  maandag 27 februari  2024 en 19 maart  2024


Vrije inschrijvingen:   vanaf 23 mei 2024 


Aanmeldingsprocedure:

Alle andere kinderen die voor het eerst op school starten of veranderen van school, moeten worden aangemeld op de website www.naarschoolinsinttruiden.be  tussen 24 februari (9u) en 19 maart (16u). Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol. Of je de eerste of de laatste dag aanmeldt, maakt dus geen enkel verschil.

 Ontvang een bericht

Na de aanmelding ontvang je een e-mail en brief met het bericht in welke school je kan inschrijven. Dit gebeurt op vrijdag 19 april 2024.

Dit zal de school van eerste keuze zijn, als daar voldoende plaats is. Als er in die school onvoldoende plaats is voor alle leerlingen die zich aanmelden, dan kan dit een andere schoolkeuze zijn. Het kan ook zijn dat er geen school kan worden toegewezen.

 

Schrijf je kind in op school

Met de ontvangen brief kan je je kind inschrijven op de school tussen maandag 22 april 2024 en maandag 13 mei 2024

Belangrijk: laat de periodes van aanmelden en inschrijven niet voorbijgaan! 

  

Vrije plaatsen

Bij het tabblad "Vrije plaatsen '24-'25" vind je voor elke inschrijvings- en aanmeldingsperiode een overzicht van het aantal vrije plaatsen in de scholen voor de verschillende geboortejaren/leerjaren. Dit is de situatie voor de start van de periode. 

Schoolkeuzes

Geef verschillende scholen van voorkeur op! Geef je maar één schoolkeuze er is geen plaats, dan kan je vanaf 23 mei 2024 vanaf 9u inschrijven in een school met vrije plaatsen.

Aan de hand van de kaart bij het 'tabblad scholen', vind je snel de scholen in jouw buurt terug. 

Rangordering

De rangordening verloopt via een procedure die werd afgesproken binnen het LOP en werd goedgekeurd door de Commissie inzake Leerlingenrechten. Meer info.

Je vindt ook alle nodige info in de folder die aan alle ouders van kinderen geboren in 2022 in januari wordt bezorgd via de post.

Wat als jouw kindje nu al op school zit en daar blijft? Dan hoef je niets te doen. Eens ingeschreven, blijft je kind ingeschreven op school. 

Heeft u hulp nodig bij het aanmelden, volg dan het stappenplan.
Lukt het nog steeds niet, contacteer dan de lop-deskundige op 02 553 07 11