Leerlingenraad

Jaarlijks kiezen de leerlingen vanaf het 1ste leerjaar, per klas een afgevaardigde. De kleuters worden door de afgevaardigden bevraagd over bepaalde onderwerpen. Zij vergaderen op geregelde basis, onder begeleiding van een leerkracht. Afspraken gemaakt in de leerlingenraad, gelden automatisch voor de volledige vestiging. Deze gaan, na goedkeuring van de directie onmiddellijk in.