Leerlingenraad

Elk jaar in september kiezen de kinderen vanaf de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar tijdens de klasraad twee afgevaardigden voor de leerlingenraad.

Deze verkiezingen gebeuren op democratische wijze. De kandidaten promoten zich zelf en daarna volgt er een verkiezing in de klas.

Deze afgevaardigden worden daarna voorgesteld op feestelijke wijze, zodat heel de school de leden van de leerlingenraad kent.

De kleuters van de eerste en tweede kleuterklas geven hun vragen of bemerkingen door aan de afgevaardigden van de derde kleuterklas.

De leden van de leerlingenraad bespreken wat er tijdens de wekelijkse klasraden naar boven kwam en wat de leerlingenraad hier mee kan. Zij vergaderen op geregelde basis, onder begeleiding van een leerkracht.

Afspraken gemaakt in de leerlingenraad, gelden automatisch voor de volledige vestiging. Deze gaan, na goedkeuring van de directie onmiddellijk in. Ze worden dan kenbaar gemaakt in alle klassen.