Algemene informatie

Wij gaan uit van de eindtermen en de leerplandoelen GO! . We gebruiken nieuwe methodes en werkboeken als middel om deze doelen te bereiken.

Voormiddag ligt de focus op taal- en wiskunde onderwijs.
Namiddag wordt gewerkt rond wereld oriëntering en muzische vorming

Elk leerjaar krijgt 2 lesuren lichamelijke opvoeding. Vanaf het 3de leerjaar gebeurt dit in blokuren.

Elk leerjaar krijgt 2 lesuren levensbeschouwelijke vakken.

Er is huiswerkbegeleiding in samenwerking met de stad Sint-Truiden.
Meer info hierover kan je verkrijgen bij meester Tony, onze zorgcoördinator.

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding op school?

Vanuit flankerend onderwijs organiseert de stad Sint-Truiden op school huiswerkbegeleiding. De kinderen worden door de school op basis van een aantal vastgelegde criteria uitgekozen. De leerkrachten volgen een vorming (verplicht), georganiseerd door de stad, vooraleer ze de begeleiding mogen geven. Jeroen Cops, deskundige Flankerend Onderwijs - jeroen.cops@sint-truiden.be

Huis van de Wereld Zoutstraat 46 l 3800 Sint-Truiden T 011 70 15 64 l M 0498 93 91 24

Huiswerkbegeleiding voor anderstalige nieuwkomers?

Vzw Gastvrij Masala organiseert huiswerkbegeleiding voor kinderen met taalachterstand vanaf 6 jaar. De begeleiding gebeurt in overleg met de school en is enkel op afspraak. Deze afspraak kan je maken tijdens de openingsuren of via de telefoon.

Gastvrij Masala

Kazernestraat 2, 3800 Sint-Truiden

T 011 48 68 15 gastvrij@telenet.be

Huiswerkbegeleiding aan huis?

Auxilia is een organisatie van vrijwilligers die begeleiding geven aan huis en soms ook in scholen. Door hun persoonlijke aanpak bereiken ze vaak kwetsbare kinderen en richten ze zich voornamelijk op het bevorderen van welzijn en eigenwaardegevoel. Hun doelgroep situeert zich van, lagere school, secundair tot volwassenen. Josee Machiels - josee.machiels@telenet.be Meer info: www.auxilia-limburg.be

Huiswerkbegeleiding op locatie?

‘Na schooltijd leren’ begeleidt kinderen van het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs en 1ste en 2de jaar middelbaar voor amper 1 euro per les bij huistaken en studeren. Het is een initiatief van de Voorzorg. Aansluiting is geen vereiste om er gebruik van te kunnen maken. De dagen en uren worden overeengekomen met de ouders. Je kan je kind inschrijven via 011 24 99 11 of mailen naar linda.comhair@devoorzorg.be