Wist-je-datjes

Wisten jullie dat...

... wij de komende schooljaren extra inzetten op leesonderwijs?

 • Deelname aan het project 'Lang zullen ze lezen' i.s.m. UCLL

 • De nieuwe taalmethode 'Taalkanjers' vanaf het 2de leerjaar

 • Voor elke klas een heel pakket leesboeken werd aangekocht.

 • BOUW! in K3 - L1 - L2 - L3?
  BOUW! is een digitaal wetenschappelijk onderbouwd programma ter ondersteuning van het technisch lezen voor kinderen met leesmoeilijkheden. Hun leesniveau gaat merkelijk vooruit.

... wij ook extra inzetten op ICT?

 • Extra I-pads en laptops om in de klas te gebruiken

 • Nieuwe digitale schermen in de klassen

 • Verbetering van de internetverbinding

 • Computers van de service-clubs voor kinderen zonder computer of internettoegang

 • ondersteuningssoftware op de computer thuis en in de klas (sprint, Kurzwahl...) voor kinderen met ondersteuningsbehoeften

 • Mogelijkheid om te oefenen op Bingel en Scoodle, maar ook de instructiefilmpjes van 'Xnapda' voor al onze leerlingen beschikbaar.

... wij volop werken aan de vergroening van onze school?

 • Op Tichelrij zijn 8 inheemse bomen geplant en de haag komt er weldra!

... wij een KIVA-school in wording zijn?

 • Wij werken samen met de stad rond het KIVA-project, een project rond de ontwikkeling van sociale vaardigheden en tegen pesten. Onze leerkrachten volgen de opleiding en het traject. Binnen drie jaar zullen wij ons een volwaardige KIVA-school mogen noemen.