Wist-je-datjes

Wisten jullie dat...

... wij volop werken aan de vergroening van onze school?

 • In onze vestiging Tichelrij werden onlangs 8 nieuwe bomen geplant en werd een haag van gele kornoelje en Spaanse aak geplant, in samenwerking met Natuurpunt en onze leerlingenraad.

... jouw kind op leefschool De Villa kan deelnemen aan verschillende activiteiten na schooltijd?

 • Brede School - INzetje

 • Donderdag 15u30-17u

 • Talentdagen: Activiteiten rond sport, cultuur, milieu, mobiliteit, gezondheid, film, wetenschap, techniek, ... in samenwerking met de lokale vrije tijds verenigingen.

 • Yoga na schooltijd

... wij de komende schooljaren extra inzetten op leesonderwijs?

 • Deelname aan het project 'Lang zullen ze lezen' i.s.m. UCLL

 • De nieuwe taalmethode 'Taalkanjers' vanaf het 2de leerjaar

 • Voor elke klas een heel pakket leesboeken werd aangekocht.

 • BOUW! in K3 - L1 - L2 - L3?
  BOUW! is een digitaal wetenschappelijk onderbouwd programma ter ondersteuning van het technisch lezen voor kinderen met leesmoeilijkheden. Hun leesniveau gaat merkelijk vooruit.

... wij ook extra inzetten op ICT?

 • Extra I-pads en laptops om in de klas te gebruiken

 • Nieuwe digitale schermen in de klassen

 • Verbetering van de internetverbinding

 • Computers van de service-clubs voor kinderen zonder computer of internettoegang

 • ondersteuningssoftware op de computer thuis en in de klas (sprint, Kurzwahl...) voor kinderen met ondersteuningsbehoeften

 • Mogelijkheid om te oefenen op Bingel en Scoodle, maar ook de instructiefilmpjes van 'Xnapda' voor al onze leerlingen beschikbaar.

... wij een KIVA-school in wording zijn?

 • Wij werken samen met de stad rond het KIVA-project, een project rond de ontwikkeling van sociale vaardigheden en tegen pesten. Onze leerkrachten volgen de opleiding en het traject. Binnen drie jaar zullen wij ons een volwaardige KIVA-school mogen noemen.

 • Voor elke klas een heel pakket leesboeken werd aangekocht.