Wist-je-datjes

Wisten jullie dat...

... jouw kind op leefschool De Villa kan deelnemen aan verschillende activiteiten na schooltijd?

 • Brede School - INzetje

 • Donderdag 15u30-17u

 • Talentdagen: Activiteiten rond sport, cultuur, milieu, mobiliteit, gezondheid, film, wetenschap, techniek, ... in samenwerking met de lokale vrije tijds verenigingen.

 • Yoga na schooltijd

...er op Tichelrij elke week muziekles gegeven wordt door 'the music cave'?

Wil jij ook deelnemen?

Dat kan op volgende uren:

Maandag 15.30 - 21.40 uur (zangles en jeugdkoor)

Woensdag 12.30 - 16.40 uur (gitaarles)

Zaterdag 9.00 - 11.00 uur (pianoles)

Dit alles gaat door op onze vestiging TICHELRIJ

Meer info: www.themusiccave.be of 0479 51 20 21

... wij de komende schooljaren extra inzetten op leesonderwijs?

 • Deelname aan het project 'Lang zullen ze lezen' i.s.m. UCLL

 • De nieuwe taalmethode 'Taalkanjers' vanaf het 2de leerjaar

 • Voor elke klas een heel pakket leesboeken werd aangekocht.

 • BOUW! in K3 - L1 - L2 - L3?
  BOUW! is een digitaal wetenschappelijk onderbouwd programma ter ondersteuning van het technisch lezen voor kinderen met leesmoeilijkheden. Hun leesniveau gaat merkelijk vooruit.

... wij ook extra inzetten op ICT?

 • Extra I-pads en laptops om in de klas te gebruiken

 • Nieuwe digitale schermen in de klassen

 • Verbetering van de internetverbinding

 • Computers van de service-clubs voor kinderen zonder computer of internettoegang

 • ondersteuningssoftware op de computer thuis en in de klas (sprint, Kurzwahl...) voor kinderen met ondersteuningsbehoeften

 • Mogelijkheid om te oefenen op Bingel en Scoodle, maar ook de instructiefilmpjes van 'Xnapda' voor al onze leerlingen beschikbaar.

... wij volop werken aan de vergroening van onze school?

 • Op Tichelrij zijn 8 inheemse bomen geplant en de haag komt er weldra!

... wij een KIVA-school in wording zijn?

 • Wij werken samen met de stad rond het KIVA-project, een project rond de ontwikkeling van sociale vaardigheden en tegen pesten. Onze leerkrachten volgen de opleiding en het traject. Binnen drie jaar zullen wij ons een volwaardige KIVA-school mogen noemen.

 • Voor elke klas een heel pakket leesboeken werd aangekocht.