Vlinders

Peuters en 1ste kleuterklas

Elke peuter en kleuter is
voor ons een wonder.
Een rupsje dat wij helpen te ontpoppen tot een unieke vlinder!

Welkom in de klas van Ilse

Dagindeling

 • 8 u15: Welkom op de speelplaats/in de klas

 • 8u30: Belsignaal

 • 8u40: Kringmoment: onthaal met de klaspop Kaatje, waarneming van de kalenders, zingen van ochtendlied, praatronde over de gevoelens,… (zie kringen)

 • 9u: Waarneming i.v.m. het project/toonkring/muzekring vertellen van een verhaal/aanleren van versjes, liedjes/wiskundige initiatie,…

 • 9u15: Geleide activiteit (groepje kleuters) overige kleuters kunnen een keuze maken uit het voorgestelde aanbod/hoekenwerk

 • 10u: Fruitmoment

 • 10u10: Speeltijd

 • 10u30: Leeskwartiertje + hoekenwerk

 • 11u45: Samenkomen in de kring/praatronde/afsluiten van de voormiddag met een gesprekje

 • 12u 10: Eetmoment

 • 12u 35: Speeltijd

 • 13u25 : Geleide activiteit (groepje kleuters) andere kleuters vrij spel moment: kleuters kiezen uit de hoeken in de klas, krijgen de kans om op ontdekkingstocht te gaan in de klas. Op vrijdag zijn er ateliers.

 • 14u20: Koek –en sapmoment

 • 14u 30: Gezamenlijke activiteit: muzische vorming/dans/beweging/muziek

 • 14u50: Opruimen van het klasje en samen afsluiten van de dag met Kaatje (terugblikken)

 • 15u05: Einde schooldag

De kringen in onze klas.

 • Praatronde

Elke ochtend start met een kringmoment. Hier komen alle kinderen van een leefgroep samen en wordt er gepraat en geluisterd. Het doel van de kring is enerzijds tegemoetkomen aan het welbevinden van de kinderen. Als de kinderen 's ochtends in de klas komen en er is een gezamenlijk moment dan schept dat voor de kinderen mogelijkheden om hun hartje te luchten zodat we de dag kunnen starten zonder zorgen. Daarnaast groeit vanuit de kring heel vaak een idee om een project uit te werken. Een kringmoment is veel meer dan een gewoon babbelmoment.

 • Toon-/vertelkring (maandag)

Tijdens de toon- / vertelkring kring mag je kind alles tonen wat met hem/haar interesseert. Indien er een lopend project is, kan je kind best iets meebrengen over het project. Zo kan een foto, een favoriet spel, een boek ( prentenboek, liedjesboek, mopjesboek,…), tickets van de film, … getoond worden. Als het maar iets persoonlijks is. Iets waar jouw kind mee bezig is, iets wat jouw kind leuk vindt ,

 • Wist-je-datjeskring:

Tijdens de wist-je-datjes kring mag uw kleuter tonen en vertellen wat hij/zij ontdekt of iets dat eventueel met het project te maken heeft. Zo kan het gaan over een specifiek dier, magneten, een zelfgemaakt papieren vliegertje (tonen hoe hij vliegt) U mag het wist-je-datje ook noteren op een blad papier. Een tekening/foto erbij voor in onze map is ook altijd fijn!

 • Gevoelenskring: Op regelmatige basis krijgen de kinderen de kans om te vertellen hoe ze zich voelen. Meestal doen we dit na een speeltijd. Indien er dan conflicten geweest zijn worden deze besproken.

 • Ik-Kring:

Een week op voorhand vraagt de juf aan één kleuter om enkele persoonlijke voorwerpen/dierbare dingen van thuis mee te brengen. Eén kleuter krijgt dus de opdracht om gedurende één week elke dag een persoonlijk voorwerp/dierbaar ding van thuis mee te brengen. Zo groeit de ik-tafel dag na dag. In de kring plaatst de juf een klein tafeltje. Op dit tafeltje mag een kleuter spulletjes leggen die hij leuk, spannend, lekker… vindt. Hij/zij toont deze materialen aan zijn klasgenootjes en vertelt erbij waarom hij/zij deze voorwerpen koos. De klasgenootjes kunnen vragen stellen over de voorwerpen.

 • De doelen die we hiermee willen bereiken :

· Plezier beleven aan luisteren en spreken.

· Verstaanbaar, vlot en begrijpelijk spreken.

· Spontaan vagen stellen om informatie in te winnen.

· Spontaan een concreet voorwerp volgens kleur, grootte of specifieke eigenschappen beschrijven.

· Spontaan vertellen over zichzelf en hun leefwereld, hun interesses en intenties, de eigen taal en cultuur, zowel in het hier en nu, als buiten het hier en nu.

· Op vraag een relevant voorwerp of persoon in een concrete situatie beschrijven.


Schrijfdans:

 • Schrijfdans is een bewegingspedagogiek waarbij kinderen alle basisbewegingen beleven en ervaren en zich een innerlijk bewegingsbeeld kunnen vormen. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om op den duur een soepel geschreven handschrift te produceren. Doorheen het schooljaar zullen er verschillende activiteiten hierrond gedaan worden.

Turnen:

 • Elke week is er bewegingsopvoeding voor de kleuters. De kleuters gaan turnen op maandag en donderdag in de namiddag.

 • (Gelieve hen die dag gemakkelijke kledij aan te doen.)

Projecten:

 • De meeste initiatieven voor een project komen vanuit de interesse van de kinderen, met begeleiding van de leerkracht. Zelf zoeken we antwoorden op onze vragen die worden opgesteld rond het schema hoofd (weetvragen), hart (emoties) en handen (doe-activiteiten). Er heerst niet elke week een project. Een project wordt opgestart wanneer (bijna) heel de klas interesse toont voor een bepaald onderwerp.

 • Bij het begin van een project vragen we vaak aan ouders en kinderen of ze materiaal hebben rond dit onderwerp. Dit mag dan meegegeven worden naar school, vermeldt wel steeds de naam van je kind erop want dat maakt het voor mij gemakkelijk om achteraf te spulletjes terug te bezorgen!

 • Wanneer er geen project is, werken we rond onderzoeken.

 • Kom - es - kijken:

 • Op het einde van een project kan er eens een “Kom-es-kijken’ moment zijn. Dit kan doorgaan in de klas samen met onze ouders. De afsluiting kan een dansje, tentoonstelling, toonmoment, … zijn. Door de geldende corona-maatregelen zal dit voorlopig niet kunnen doorgaan.

Buitenmomenten:

 • Wij houden ook regelmatig buitenmomenten. Bv.: werken in de kriebeltuin, blaadjes harken, fietsen, spelen op de speelweide, in de zandbak, exploratietochtjes, … .

 • Kleuterateliers:

 • Tijdens elke laatste week voor een vakantie houden we klasdoorbrekende kleuterateliers, Wie tijd, zin of een leuk idee heeft om zelf een kleuteratelier te geven aan een klein groepje… laat ons zeker iets weten. (Voorlopig zullen de kleuterateliers enkel gegeven worden door de leerkrachten).