Schooluren

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

8u30 - 12u10

13u25 - 15u05

Woensdag

8u30 - 12u05


Opvang op school met toezicht door de leerkrachten

's Ochtends vanaf 8u 

Na school tot 15u20 (op woensdag tot 12u20)


Voor- en naschoolse opvang gebeurt in samenwerking met de buitenschoolse kinderopvang van de stad Sint-Truiden. U dient uw kind daar eerst aan te melden, dat kan hier !