Tichelrijlaan

Slagmolenstraat

Deze toppers kregen hun kleuterdiploma!

Tichelrij - Juf Katty en juf An

Leefschool de Villa - Juf Celia en juf Stephanie

't Molenhofje - Juf Silke