Bijtjes

4de leerjaar

De bezige klas van Floor.

1ste schooldag 2023-2024

Dagindeling

Kringmoment

Elke ochtend starten we met een kringmoment in onze bijenkorf. Hier komen alle kinderen van de bijtjesklas samen en wordt er gezoomd en geluisterd. Het doel van de kring is informatie geven en te ontvangen, tevens het tegenmoet komen aan het welbevinden van onze bijen. Er vinden ook spreekbeurten/ kringen van de kinderen plaats.

Wanneer de bijen ’s ochtends in klas komen en er is een gezamenlijk moment, dat schept voor de kinderen mogelijkheden om hun hart te luchten, zodat we de dag kunnen starten, zonder zorgen.

Elk kind geeft zichzelf een score van 0 tot 5. Bij 0 voelen ze zich niet goed, bij 5 voelen ze zich prima. Het is aan de andere kinderen en leerkracht ervoor te zorgen dat iedereen zich goed, veilig en op zijn gemak voelt in onze korf.

Daarnaast groeien er vanuit de kring vaker ideeën voor spreekbeurten of om een project verder uit te werken. Er zijn een aantal vaste projecten en projecten die vanuit de kinderen komen of aangevuld worden met hun ideeën.

Verjaardag in onze bijenkorf!

We vieren samen de verjaardagen van de maand, op de laatste vrijdag van iedere maand.

De leerlingen brengen de leerkracht op de hoogte van de gewenste traktatie. Het geheel is vrijblijvend. De leerkracht koopt de traktatie met het verzamelde geld aan en deelt het volgens de corona maatregelen uit. De traktatie zijn iets te eten en of drinken of een aankoop voor de klas. We beperken hierbij zoveel mogelijk afval.